Sídlo spoločnosti

MARSANN IT, s.r.o.
Digital Park II, Einsteinova 23
SK-851 01 Bratislava

Tel.: 02 321 166 07

Fakturačné údaje

IČO: 43 821 987
DIČ: 2022482286
IČ DPH: SK2022482286

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka číslo: 48853/B

Bankové spojenie

Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK89 0200 0000 0037 7747 2158
BIC/SWIFT: SUBASKBX

Lenovo Showroom
Bratislava

Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
retail-ba@marsann.sk

Tel.: 02 62 52 20 00

Bory Mall
Lamač 6780
841 03 Bratislava
retail-bory@marsann.sk

Tel.: 02 32 11 66 08

Lenovo Showroom
Banská Bystrica

Europa SC
Na Troskách 26
974 01 Banská Bystrica
retail-bb@marsann.sk

Tel.: 048 32 19 922

Lenovo Showroom
Košice

Aupark Shopping Center
Námestie osloboditeľov 1
040 01 Košice
retail-ke@marsann.sk

Tel.: 055 32 11 900

Obchodné oddelenie

Jozef Kukuľa
Business Team Leader

Tel.: 0948 36 68 65

Marián Zolovčík
Senior Sales Manager

Tel.: 0911 53 66 88

Vladimír Vasiliev
Senior Sales Manager

Tel.: 0911 53 66 86

Alexandra Krivdová
Sales Manager

Tel.: 0903 76 19 01

 

Tomáš Hulík
Sales Manager

Tel.: 0910 83 30 03

Tomáš Mišovic
Sales Manager

Tel.: 0910 84 11 41

Barbora Hudecová
Sales Assistant

Tel.: 0914 33 62 61

Matúš Zachar
Sales Assistant

Tel.: 0914 33 62 60

Servisné oddelenie Bratislava

František Masár
Service Manager

Tel.: 0911 53 66 87

Daša Bindová
Prijímací servisný technik / reklamácie

Tel.: 02 62 52 2000 voľba 3

Martin Jurica
Prijímací servisný technik / reklamácie

Tel.: 02 62 52 2000 voľba 3

Sídlo spoločnosti

MARSANN IT | Praha
LENOVO EXCLUSIVE STORE

MARSANN IT CZ, s.r.o.
Hostýnska 520/14,
108 00 Praha 10 - Malešice
Česká Republika

Bankové spojenie

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Číslo účtu CZK: 2105781615/2700
IBAN: CZ92 2700 0000 0021 0578 1615
BIC(SWIFT): BACXCZPP

Obchodné oddelenie

Michal Pála
Sales Manager

Jan Veigler
Sales Manager